ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ΣΕ ΑΓΑΜΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ

Προϋποθέσεις / Κριτήρια
■ ΑΓΑΜΗ ΜΗΤΕΡΑ – ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΑΠΟ ΜΗΤΕΡΑ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ ΓΑΜΟ
■ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ – Η ΜΗΤΕΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 12 ΜΗΝΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ
■ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – Η ΑΓΑΜΗ ΜΗΤΕΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
■ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – Η ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΚΕΤΟΥ
■ ΥΨΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΚΕΤΟΥ – ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΠΟΣΟ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ

Αναγκαία ή/και συμπληρωματικά έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση
■ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ
■ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΚΟΟYΣ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
■ ΕΝΟΡΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
■ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
■ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΓΙΑ ΜΗ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
■ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
■ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
■ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΙΒΑΝ)
■ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ/ΤΕΚΝΩΝ
■ ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ FIMAS

Oι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται:

Για να δείτε τον οδηγό υποβολής και να συμπληρώσετε την φόρμα πατήστε στον σύνδεσμο: Αίτηση