Στο σχολείο μας προσπαθούμε όσο είναι εφικτό να έχουμε διαθέσιμες ολοχρόνως θέσεις εργασίας για πλήρης ή μερική απασχόληση, με βάση πάντα τις ανάγκες του σχολείου. Αυτές οι θέσεις εργασίας είναι ανοιχτές για τελειοφοίτους που επιθυμούν να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία, καθώς και για να συμμετέχουμε σε ενεργά σχέδια της ΑνΑΔ που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της κατάρτισης των δικαιούχων και την ενθάρρυνσή τους στην απασχόληση.


Thaleia Fund Anad Tmima Ergasias

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΘΕΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΠΛΗΡΗΣ, ΜΕΡΙΚΗANOIKTH
ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΠΛΗΡΗΣ, ΜΕΡΙΚΗANOIKTH
ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣΠΛΗΡΗΣ, ΜΕΡΙΚΗANOIKTH

Επιλέγοντας και κάνοντας κλικ σε οποιαδήποτε θέση εργασίας που αναγράφεται παρακάτω, θα εμφανιστούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή, καθώς και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που αφορούν την κάθε θέση. Για να δηλώσετε ενδιαφέρον, καλέστε μας στο τηλέφωνο επικοινωνίας 22490880.

Θέση Νηπιαγωγού

Περιγραφή:
Ζητείται Νηπιαγωγός για ολική ή μερική απασχόληση στο νηπιαγωγείο για πενθήμερη εργασία.
Καθήκοντα:
■ Εκπαίδευση και φροντίδα των παιδιών.
■ Υπεύθυνη/ος για την οργάνωση της αίθουσας διδασκαλίας.
■ Γενικά καθήκοντα νηπιαγωγείου.

Απαραίτητα Πιστοποιητικά:
■ Πτυχιούχος.
■ Λευκό ποινικό μητρώο.
■ Ακτινογραφία θώρακος.
■ Πιστοποιητικό αιματολογικής εξέτασης με αρνητική ένδειξη για AIDS/HIV/HΠΑΤΙΤΙΔΑ/κλπ.


Θέση Βοηθού Νηπιαγωγού

Περιγραφή:
Ζητείται Βοηθός Νηπιαγωγός για ολική ή μερική απασχόληση στο νηπιαγωγείο μας για πενθήμερη εργασία.

Καθήκοντα:
■ Προσφέρει βοήθεια στα τμήματα (Αλλαγή πανιών, βοήθεια στο τάισμα, επίβλεψη).
■ Υπεύθυνη/ος για την οργάνωση και την καθαριότητα των αιθουσών διδασκαλίας και του σχολείου.

Απαραίτητα Πιστοποιητικά:
■ Λευκό ποινικό μητρώο.
■ Ακτινογραφία θώρακος.
■ Πιστοποιητικό Υγείας Χειριστή Τροφίμων.
■ Πιστοποιητικό αιματολογικής εξέτασης με αρνητική ένδειξη για AIDS/HIV/HΠΑΤΙΤΙΔΑ/κλπ.


Θέση Καθαρίστριας

Περιγραφή:
Ζητείται Καθαρίστρια για ολική ή μερική απασχόληση στο νηπιαγωγείο μας για πενθήμερη εργασία.

Καθήκοντα:
■ Υπεύθυνη/ος για την οργάνωση και την καθαριότητα των αιθουσών διδασκαλίας και του σχολείου.

Απαραίτητα Πιστοποιητικά:
■ Λευκό ποινικό μητρώο.
■ Ακτινογραφία θώρακος.
■ Πιστοποιητικό αιματολογικής εξέτασης με αρνητική ένδειξη για AIDS/HIV/HΠΑΤΙΤΙΔΑ/κλπ.