ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ


Οι προϋποθέσεις για την πληρωμή του βοηθήματος τοκετού είναι:
■ να έγινε ο τοκετός. Το βοήθημα τοκετού πληρώνεται για τη γέννηση ζωντανού παιδιού, ή παιδιού που γεννιέται νεκρό ύστερα από κύηση 28 τουλάχιστον εβδομάδων, και
■ κατά την ημερομηνία του τοκετού η ίδια ή ο σύζυγος της:
α. να έχει πραγματική βασική ασφάλιση ίση τουλάχιστον με το 0,50 της ασφαλιστικής
μονάδας και να έχουν παρέλθει τουλάχιστον είκοσι έξι (26) εβδομάδες από την εβδομάδα έναρξης της ασφάλισής του/της, και
β. να έχει πραγματική ή εξομοιούμενη ασφάλιση ίση τουλάχιστον με το 0,39 της ασφαλιστικής μονάδας μέσα στο σχετικό έτος εισφορών.

Το ποσό του βοηθήματος
Το ποσό του βοηθήματος τοκετού καταβάλλεται υπό μορφή εφάπαξ ποσού και ισούται με 6% του ετήσιου ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών. Το βοήθημα τοκετού αναθεωρείται κάθε Ιανουάριο.

Η Διαδικασία αίτησης
Για να πληρωθεί το βοήθημα τοκετού, η μητέρα πρέπει να υποβάλει αίτηση πάνω σε ειδικό έντυπο που μπορεί να εξασφαλίσει από οποιοδήποτε Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή μέσω του διαδικτύου. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού, και στην περίπτωση που η αιτήτρια υποβάλει την αίτηση με βάση την ασφάλιση του συζύγου της, να συνοδεύεται και από το πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου, και να παραδίδεται σε οποιοδήποτε Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Η αίτηση για βοήθημα τοκετού πρέπει να υποβληθεί εντός δώδεκα μηνών από την ημέρα του τοκετού. Αν η αίτηση υποβληθεί μετά από τους δώδεκα μήνες, τότε το βοήθημα τοκετού δεν καταβάλλεται.

Για να δείτε τον οδηγό υποβολής και να συμπληρώσετε την φόρμα πατήστε στον σύνδεσμο: Αίτηση