ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Tο επίδομα μητρότητας ισούται με το 72% του εβδομαδιαίου μέσου όρου των βασικών ασφαλιστικών αποδοχών των ασφαλισμένων γυναικών κατά το προηγούμενο «σχετικό έτος εισφορών» (Δείτε επεξήγηση εδώ). Το εβδομαδιαίο ποσό του βασικού επιδόματος αυξάνεται στο 80% εάν η μητέρα έχει ένα προστατευόμενο μέλος, 90% αν έχει δύο προστατευόμενα μέλη και 100% εάν έχει τρία προστατευόμενα μέλη.

Τι περιλαμβάνει:
Oι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας CYLogin.

Για να δείτε τον οδηγό υποβολής και να συμπληρώσετε την φόρμα πατήστε στον σύνδεσμο: Υποβολή Αίτησης