ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Επίδομα πατρότητας δικαιούται ο ασφαλισμένος σύζυγος του οποίου η σύζυγος γέννησε ή απέκτησε παιδί μέσω παρένθετης μητέρας ή ο ίδιος και η σύζυγος του έχουν συντελέσει υιοθεσία παιδιού μέχρι δώδεκα (12) ετών. Νοείται ότι θα πρέπει να πληροί τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση:
Η αίτηση για επίδομα πατρότητας πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός 21 ημερών από την ημέρα από την οποία απαιτείται το επίδομα (δηλ. αρχίζει η άδεια πατρότητας) πάνω σε ειδικό έντυπο, το οποίο μπορεί να εξασφαλίσει από οποιοδήποτε Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή μέσω του διαδικτύου.

Περίοδος πληρωμής
Επίδομα πατρότητας καταβάλλεται για χρονικό διάστημα δύο (2) συναπτών εβδομάδων εντός του χρονικού διαστήματος που αρχίζει την εβδομάδα γέννησης/υιοθεσίας του παιδιού και λήγει μετά την παρέλευση δεκαέξι (16) εβδομάδων.

Σε περίπτωση επέκτασης της περιόδου άδειας και του επιδόματος μητρότητας της συζύγου λόγω πολλαπλής κύησης ή/και νοσηλείας (λόγω πρόωρου τοκετού ή άλλου προβλήματος υγείας), οι δύο (2) εβδομάδες επιδόματος πατρότητας δυνατόν να παραχωρηθούν μέσα στο διάστημα που αρχίζει την εβδομάδα του τοκετού και λήγει κατά τη λήξη της περιόδου κατά την οποία η σύζυγος λαμβάνει επίδομα μητρότητας, ή εάν η σύζυγος δεν εξασφαλίζει δικαίωμα για καταβολή επιδόματος μητρότητας, κατά τη λήξη της περιόδου που θα λάμβανε επίδομα εάν εξασφάλιζε δικαίωμα. Για σκοπούς καταβολής του επιδόματος πατρότητάς, εβδομάδα θεωρείται η εβδομάδα η οποία αρχίζει Δευτέρα και τελειώνει Κυριακή

Oι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται:

Για να δείτε τον οδηγό υποβολής και να συμπληρώσετε την φόρμα πατήστε στον σύνδεσμο: Αίτηση