ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ

Ποιός δικαιούται να αιτηθεί για επίδομα τέκνου
Δικαίωμα για επίδομα τέκνου έχει η οικογένεια της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα για το προηγούμενο έτος δεν υπερβαίνει:

■ τις €49.000 για οικογένειες με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο,
■ τις €59.000 για οικογένειες με δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα,
■ τις €59.000 αυξανόμενες κατά €5.000 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο για οικογένειες με περισσότερα από δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα.

Τι περιλαμβάνει:
Oι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας CYLogin.

Για να δείτε τον οδηγό υποβολής και να συμπληρώσετε την φόρμα πατήστε στον σύνδεσμο: Υποβολή Αίτησης