ΠΡΟΙΚΑ ΤΟΥ ΜΩΡΟΥ

Ποιός δικαιούται να αιτηθεί την προίκα του μωρού
Δικαιούχοι είναι οικογένειες με παιδί ή παιδιά που γεννήθηκαν μετά την 1ην Ιανουαρίου 2017 και οι οποίοι είναι δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ή Λήπτες Δημόσιου Βοηθήματος ή που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα βάσει σχετικής έκθεσης αρμόδιου κοινωνικού λειτουργού.

Τι περιλαμβάνει:
Το πακέτο της Προίκας του Μωρού περιλαμβάνει βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως εξοπλισμό, λευκά είδη, βρεφικές πάνες και είδη προσωπικής υγιεινής και φροντίδας για μωρά, συνολικής αξίας €1.649.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάπτονται στη Δήλωση σύμφωνα με την αίτηση είναι:
■ Αντίγραφα ταυτότητας / ΑRC των μελών των επωφελούμενων οικογενειών)
■ Σε περίπτωση αναμενόμενου τοκετού, πρωτότυπη βεβαίωση ή/και πιστοποιημένο αντίγραφο βεβαίωσης από ειδικό γυναικολόγο για αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού.(Σε περίπτωση πολλαπλής κύησης (π.χ δίδυμα, τρίδυμα), να αναφέρεται στη βεβαίωση ο αριθμός των παιδιών που κυοφορούνται)
■ Σε περίπτωση τοκετού (από την 1.1.2017 και έπειτα), αντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως παιδιού/παιδιών.

Συμπληρωματικά, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται πλήρως συμπληρωμένες στα κατά τόπους γραφεία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, όπως καθορίζεται και στα έντυπα των αιτήσεων.

Για να δείτε τον οδηγό υποβολής και να συμπληρώσετε την φόρμα πατήστε στον σύνδεσμο: Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής