ΠΡΟΝΗΠΙΑ

ΠΡΟΝΗΠΙΑ

ΠΡΟΝΗΠΙΑ

Ηλικίες:

Γίνονται δεκτά προνήπια απο 2 χρονών μέχρι 3 χρονών.

Περιγραφή:

Στόχος μας είναι η ομαλή ένταξη των παιδιών σε ομάδες , η κοινωνικοποίηση τους μέσα απο ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ενισχύει την συναισθηματική και γλωσσική τους ανάπτυξη.