ΠΡΟΝΗΠΙΑ

ΠΡΟΝΗΠΙΑ

Ηλικίες:

Γίνονται δεκτά προνήπια απο 2 χρονών μέχρι 3 χρονών.

Περιγραφή:
Στόχος μας είναι η ομαλή ένταξη των παιδιών σε ομάδες , η κοινωνικοποίηση τους μέσα απο ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ενισχύει την συναισθηματική και γλωσσική τους ανάπτυξη.  Η περιέργεια είναι αναπόσπαστο κομμάτι της τρυφερή τους ηλικίας και στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα πλούσιο σε ερεθίσματα μαθησιακό περιβάλλον, προκειμένου τα παιδιά να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια που θα συμβάλλουν στη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική τους ανάπτυξη.