CΟVID-19 – ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ

CΟVID-19 – ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ

Γενικές Πληροφορίες

Ύποπτο κρούσμα

1. Ασθενής με οξεία λοίμωξη αναπνευστικού (αιφνίδια έναρξη συμπτωμάτων τουλάχιστον ενός από τα ακόλουθα: βήχας, πυρετός, αναπνευστική δυσχέρεια ΚΑΙ χωρίς οποιαδήποτε άλλη αιτιολογία που να εξηγεί την παρουσία των συμπτωμάτων ΚΑΙ με ιστορικό ταξιδιού ή διαμονής σε χώρα/περιοχή με ενεργή επιδημία στην κοινότητα (χώρες/περιοχές σύμφωνα με τον κατάλογο επηρεαζόμενων χωρών της ΜΕΕ&ΕΛΝ114 ημέρες2 πριν την εκδήλωση των συμπτωμάτων, ή

2. Ασθενής με οποιαδήποτε οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού ΚΑΙ ιστορικό στενής επαφής3 με επιβεβαιωμένο ή πιθανό κρούσμα COVID-19, 14 ημέρες πριν την εκδήλωση των συμπτωμάτων, ή

3. Ασθενής με σοβαρή οξεία λοίμωξη αναπνευστικού (πυρετό και τουλάχιστον ένα σύμπτωμα από το αναπνευστικό πχ. βήχας, πυρετός, αναπνευστική δυσχέρεια) ΚΑΙ χρειάζεται νοσηλεία ΚΑΙ δεν υπάρχει άλλη αιτία που να δικαιολογεί την κλινική εικόνα


Σε όλα τα ύποπτα κρούσματα θα πρέπει να γίνεται εργαστηριακή διερεύνηση για τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2


Πιθανό κρούσμα

Ύποπτο κρούσμα με αποτέλεσμα εργαστηριακού ελέγχου:

• Αδιευκρίνιστο για τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2, ή

• Θετικό αποτέλεσμα αλλά με εργαστηριακή μέθοδο που ανιχνεύει γενικά τους κορονοϊούς και όχι ειδικά τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2

Επιβεβαιωμένο κρούσμα

Άτομο με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2, ανεξαρτήτως κλινικών συμπτωμάτων και σημείων


Κάθε κρούσμα, ύποπτο, πιθανό ή επιβεβαιωμένο, θα πρέπει να δηλώνεται ΑΜΕΣΑ στη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου των Λοιμωδών Νοσημάτων των ΙΥ&ΥΔΥ μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό 22771496Σημείωση:

1 Κατάλογος της ΜΕΕ&ΕΛΝ με τις επηρεαζόμενες χώρες/περιοχές είναι διαθέσιμος στο σύνδεσμο https://www.pio.gov.cy/coronavirus/info.html

2 Με βάση τα περιορισμένα, μέχρι στιγμής, επιδημιολογικά δεδομένα που αφορούν το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2, η μέγιστη περίοδος επώασής του εκτιμάται σε 14 ημέρες, με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα που αφορούν τους ιούς MERS-CoV και SARS-CoV

3 Ως «στενή επαφή» ορίζεται:

α) Άτομο που συγκατοικεί με επι ε αιωμένο κρούσμα,

β)άτομο που είχε άμεση σωματική επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα (πχ. χειραψία)

γ) άτομο που είχε απρφύλακτη επαφή με μολυσματικές εκκρίσεις επιβεβαιωμένου κρούσματος,

δ)άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με επιβεβαιωμένο κρούσμα σε απόσταση μικρότερη των 2 μέτρων και με διάρκεια μεγαλύτερ των 15 λεπτων,

ε) άτομο που βρέθηκε σε κλειστό χώρο (πχ. αίθουσα διδασκαλίας, σινεμά, χώρους αναμονής νοσοκομείων κτλ) με επιβεβαιωμένο κρούσμα για πάνω από 15 λεπτά και σε απόσταση κάτω από 2 μέτρα,

στ)επαγγελματίας υγείας ή άλλο άτομο που παρείχε φροντίδα υγείας σε κρούσμα COVID -19, ή εργαστηριακό προσωπικό που χειρίστηκε δείγμα επιβεβαιωμένου κρούσματος χωρίς να χρπσιμοποιεί τον ενδεδειγμένο προστατευτικό εξοπλισμό εάν υπάρχει ρήξη στην ακεραιότητα του,

ζ) συνταξιδιώτες σε αεροσκάφος που καθόταν δυο σειρές (προς κάθε κατεύθυνση) από επιβεβαιωμένο κρούσμα, άτομα που ταξίδευαν μαζί ή φρόντιζαν τον ασθενή, μέλη πληρώματος που εξυπηρέτησαν το τμήμα του αεροπλάνου που καθόταν ο ασθενής (πιθανά όλοι οι επιβάτες που κάθονταν στο ίδιο τμήμα του αεροπλάνου ή ακόμα και όλοι οι επιβάτες της πτήσης μπορούν να θεωρηθούν ως στενές επα ές αν λόγω ύπαρξης σοβαρών συμπτωμάτων του ασθενή ή και μετακινήσεων του ασθενούς εντός του αεροσκάφους συνεπάγεται περισσότερο εκτεταμένη έκθεση)